برگرداندن پولي كه به اشتباه كسر شده(مغايرت بانكي)

اگر شما هم هنگام استفاده از تلفن بانك و همراه بانك و عابربانك و…بعد از دريافت پيغامي مبني بر مشكل در تراكنش برخورد كرديد و در ادامه متوجه شده ايد كه مبلغ رو كسر كرده بايد چيكار كنيد:

تراكنش ناموفق

بمدت 48 ساعت يا 72 ساعت صبر كنيد تا مبلغ برگردد به حسابتان

اگه برنگشت:

ميتوانيد به بانك مورد نظر رفته و پيگيري كنيد

اما راه حل ساده تر:

1-با شماره تلفن 29911 -021 (امداد شتاب) تماس گرفته و جزئيات تراكنش ناموفق را ثبت كنيد تا در اسرع وقت مبلغ به حسابتان برگردد.

2-به سايت بانك مورد نظر رفته و از قسمت مغايرت بانكي،تراكنش ناموفق را ثبت نمائيد.

اگر از هيچكدوم از راههاي بالا به نتيجه نرسيديد،به احتمال زياد تراكنش موردنظر با يك بانك ديگر درارتباط بوده است،مثلا وقتي از طريق شماره تلفنبانك مخابرات به پرداخت قبض اقدام ميكنيد،معمولا از سامانه بانك ملت يا پست بانك استفاده ميكند كه اگر پرينت حساب را از بانك بگيريد،مشخص ميشود از كدام بانك براي عمليات بانكي استفاده نموده و بايد از همون بانك اقدام نمائيد.