تبدیل pdf فارسی به word بدون نرم افزار

تبدیل فایلهای pdf فارسی به فایل word همیشه یکی از مشکلات اصلی کاربران بوده است.که معمولا تبدیلها یا درست تبدیل نمیکردند ویا با مشکلات زیادی همراه بودند و هیچ وقت خروجیش مثل فایل pdf نبوده است.

تبدیل پی د ی اف فارسی به وردبرای تبدیل ما نمیخواهیم نرم افزار جدیدی معرفی کنیم،

فقط کافیه آفیس 2013 رو نصب کن وفایل pdf رو با word 2013 باز کنید.فقط همین

هرکی حال کرد،نظر بدهد.