تشخیص گوشی های اصل از تقلبی

براي تشخيص گوشي هاي اصل از تقلبي براي گوشي هاي:

نوکيا:

شماره سريال گوشي رو به 200023013 بفرستيد.

سامسونگ:

شماره سريال گوشي رو به 300084030 بفرستيد.

براي بدست آوردن شماره سريال تمام گوشي ها فقط کافيست کد زير را وارد نماييد.

#06#*

براي ديگر گوشي ها از طرف شرکت سازنده راهي معرفي نشده و فقط شما ميتوانيد شماره سريال گوشي را با شماره سريال روي بسته بندي گوشي مقايسه کنيد که اگر متفاوت بود تقلبي محسوب ميشود.