ریاضی در قرآن

در اين شبهاي قدر شبهاي نزول قرآن خواستيم تا عجايبي از اين کتاب آسماني را براي شما بيان کنيم.

تشنه ام اين رمضان تشنه تر از هر رمضاني

شب قدر آمده تا قدر دل خويش بداني

ليله القدر عزيزي است بيا دل بتکانيم

سهم ما چيست از اين روز همين خانه تکاني

ماه رمضان

دانلود کتاب عجايب رياضي در قرآن

دانلود کتاب شاهکار سخن حضرت علي(خطبه بدون الف و خطبه بي نقطه) (پيشنهاد دانلود)

دانلود کتاب انسان وآخرت,انسان و نماز (پيشنهاد دانلود)

براي دانلود نرم افزارهاي رمضان که شامل اعمال روزها و اعمال شبهاي قدر و… هست به لينکهاي زير برويد.

برنامه های ماه رمضان

ديگر معجزات قرآن:

ادامه خواندن ریاضی در قرآن