نرمش پشت رایانه ای

اگر شما کارمندين،اگر از رايانه بيشتر استفاده ميکنيد و ميخواهيد از

کمردرد، گردن درد، پشت درد، کوفتگی اعضای بدن ،سردرد و خیلی از سردردهای دیگری که ممکن است روزانه دچارش شوید، در امان باشد.

فقط کافيه نرم افزار کم حجم و فارسي زير را دانلود کنيد تا هر از گاهي شما رو به ورزش هاي سبک و ساده در عين حال موثر تشويق کند.

نرمش پشت رايانه

اين نرم افزار نيازي به نصب ندارد.

دانلود

آموزش ایروبیک بانوان